Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Gemensam policy för enskilda avlopp

Orust kommun har tillsammans med Stenungsunds och Tjörns kommuner antagit en gemensam policy och riktlinjer för enskilda avlopp.

Syftet med dessa dokument är att skapa samsyn kring de regler och krav som finns för att skydda människors hälsa och miljön. Vattenförekomsterna i de tre kommunerna utgörs av känsliga miljöer. Stora delar är också formellt skyddade, exempelvis Stigfjorden mellan Orust och Tjörn som är ett Natura 2000-område.

Policy och riktlinjer vilar på ett flertal styrdokument, både regionala, nationella och internationella. Ett av de viktigaste är EU:s vattendirektiv, som innebär att samtliga vattenförekomster ska uppnå God Ekologisk Status till år 2027. Idag har de flesta vattenförekomster måttlig eller otillfredsställande status i vårt område. Att höja reningsgraden på enskilda avlopp bidrar till att nå målen.

För mer information, kontakta miljöavdelningen, eller klicka dig vidare till Orust kommuns författningssamling där du kan finna policy och riktlinjer.

Författningar, planer och styrdokument

Artikeln uppdaterades