Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Lyckat projekt att rädda Strandpaddan

Nu är paddorna på gång! Visste du att Orust kommun faktiskt har artskyddsdispens för att samla in delar av äggsträngar från Strandpadda från Måseskär och sätta ut dem på Käringön?

Nyrestaurerat hällkar på SV Käringön nära lotsutkiken (i bakgrunden), där ägg från sattes ut maj månad 2022 och 2023.

Larver av strandpadda Epidalea calamita i nyligen restaurerat hällkar på Käringön. Nylagda ägg från Måseskär sattes ut här två veckor tidigare.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

I maj hämtades delar av nylagda äggsträngar på Måseskär och de flyttades till restaurerade lekdammar på Käringön. Insatsen är en del i det arbete som pågår för att förbättra möjligheterna för en livskraftig population av Strandpadda (Epidalea calamita) på Käringön.

Efter förra årets flytt kunde vår miljöenhet se att ägg och yngel faktiskt överlevde och utvecklades fram till omvandlingen till landliv i de nyrestaurerade områdena, så vår förhoppning är förstås att det ska lyckas lika bra i år! Arbetet sker i samverkan med Länsstyrelsens Västra Götaland och i samarbete med företrädare för boende på Käringön.

Strandpaddan var tidigare en vanlig art på Käringön, men den har under senare år gått starkt tillbaka. En stor orsak är sannolikt att artens lekdammar växer igen. Restaureringen består därför huvudsakligen av att rensa igenvuxna småvatten och ta bort vegetation för att återskapa lämpliga lekdammar och jaktområden.

Vill du veta mer? Den 7 aug och 9 aug under Västerhavsveckan- en temavecka för havsmiljön, kommer Claes Andrén, professor i bevarandebiologi, till Käringön för att visa och berätta om arbetet som pågår för att förbättra förutsättningarna för arten.

Här kan du läsa programmet:

Fler strandpaddor på Käringön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades