Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Två nya cykelvägar färdiga i Ellös

Nu har vi gjort två nya cykelbanor färdiga i Ellös! Från Morkullevägen kan man nu cykla hela vägen ner till centrum.

Linn Bragd, mark- och trafikingenjör, vid cykelbanan på Morkullevägen, som nu är färdig att användas.

”Vi har breddat cirka 200 meter befintlig gångväg till gång- och cykelvägsbredd. Vi arbetar efter kommunens cykelstrategi, som innebär att framför allt barn och unga ska kunna cykla till och från skolan. Vi vill främja att allt fler tar cykeln istället för bilen” säger Linn Bragd, mark- och trafikingenjör (bilden).

Det har även tillkommit en cirka 50 meter lång cykelväg vid Hällavägen som kommer att göra det lättare att ta sig ner till centrum. Där pågår också utvecklingen av en rastplats med bänkar och blommor som ska stå klar under sommaren!

Artikeln uppdaterades