Artikeln publicerades

Kommun och politik

Goda omdömen om vår service

Orust kommun har fått fantastiska resultat i en servicemätning! Kommunen har under våren deltagit i en servicemätning utförd av företaget Brilliant i SKR:s (Sveriges kommuner och landstings) regi.

Kommunens kunder, som haft ett ärende via telefon eller e-post, har fått kommentera hur de upplevde kontakten med kommunen.

Eftersom flertalet av telefonärendena idag hanteras av kommunens kontaktcenter är det servicen just där som har mätts.

Däremot när det gäller e-postärendena så har kunderna fått bedöma hanteringen oavsett var handläggningen har skett.

Hur blev resultatet då?

Glädjande nog så upplever våra kommuninvånare att servicen är god över lag! När det gäller bemötande och hur enkelt det är att få ett svar från vårt kontaktcenter, ligger vi högt i jämförelse med övriga kommuner. Kommuninvånarna och andra kunder har uppgett att de möts av engagerade medarbetare som besitter god kunskap. Av 67 kommuner hamnar Orust på 13:e plats gällande bemötande och 14:e plats avseende enkelheten att få svar!

Då man som kund kontaktat kommunen via e-post är resultaten faktiskt ännu bättre. Man upplever att svaren från kommunen är tydliga och att det är enkelt att få svar. Av 67 kommuner hamnar vi på plats 8 gällande tydligheten och plats 19 avseende enkelheten!

Pia Jakobsson, administrativ chef, tycker att denna mätning kommer alldeles perfekt nu när kontaktcenter varit igång ett halvår.

"Dels får vi se hur vi ligger till jämfört med andra kommuner, men vi får också ett läge att utgå ifrån inför nästa mätning om ett år. Det är självklart viktigt att vi ser en utveckling av kundservicen, både hos kontaktcenter men också i kommunen i stort!"

Hon är mycket stolt över resultaten:

"Vi har lagt mycket fokus på att förbättra servicen till våra kommuninvånare och andra, så det är verkligen kul att se att arbetet börjar bära frukt. Det är dock viktigt att säga att det trots det fina resultatet förstås finns förbättringspotential och att vi självklart jobbar vidare med dessa frågor."

Orust kommun riktar ett stort tack till Kontaktcenters medarbetare och övriga medarbetare som bidragit till det här fina resultatet!

Artikeln uppdaterades