Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Mottagande av avfall i fritidsbåthamnar

Enligt nya direktiv som trädde i kraft 1 maj 2023 är numera kommunen tillsynsmyndighet över fritidsbåthamnars avfallsmottagning.

En man styr en segelbåt.

Samtliga fritidsbåthamnar med utrymme för fler än 25 fritidsbåtar har krav på sig att tillhandahålla mottagningsanordningar för allt avfall som normalt sett uppstår under drift och användning av fritidsbåtar. Detta inkluderar toalettavfall, hushållsliknande avfall, matavfall samt vissa typer av farligt avfall såsom batterier, glödlampor, kemikalierester och spillolja.

En fritidsbåtshamn som även normalt anlöps av andra fartyg än fritidsbåtar ska vid behov även kunna ta emot dessa fartygsavfall. Om dessa fartyg har behov av avlämning av exempelvis sludge eller oljeförorenat länsvatten ska det finnas möjligheter att lämna detta avfall i hamnen. 

Undantagna från bestämmelsen

  1. Bryggor eller andra anordningar för fritidsbåtar som huvudsakligen används för transport till öar där den som förfogar över båtplatsen har tillgång till bostad och avfallet kan omhändertas vid denna bostad.
  2. Bryggor eller andra anordningar som ligger i anslutning till restauranger, affärer, turistattraktioner och så vidare.
  3. Platser där båtplatserna endast är för boende i området som därför kan antas hantera sitt avfall vid sin bostad.
  4. Naturhamnar.
  5. Bryggor som endast används av inrikestrafik för kortare tilläggning för att hämta och lämna passagerare.

En hamn måste inte heller ha mottagningsanordningar om de i sin avfallshanteringsplan kan motivera att det inte finns behov för avfallsavlämning av någon avfallstyp. Det räcker dock inte med att hänvisa till varje enskild båtägares egenansvar. 

I enlighet med Avfallsförordningen (2020:614) omfattas fritidsbåtshamnar även av krav på utsortering av exempelvis olika sorters förpackningsmaterial. Det räcker därför inte med en och samma container för brännbart avfall.  

Flera fritidsbåtshamnar får ha gemensamma mottagningsanordningar. Det är då viktigt att mottagningsanordningen ligger i närområdet sett till de hamnar som nyttjar dessa. Om två eller fler hamnar nyttjar gemensamma mottagningsanordningar ska fortfarande båda hamnarna ha godkända avfallshanteringsplaner. 

Detta medför att samtliga fritidsbåthamnar som omfattas av beskrivningen ovan ska lämna in en plan för mottagande av avfall, till miljöenheten, en så kallad avfallshanteringsplan, senast 1 oktober. Dessa ska bedömas och godkännas av miljöenheten innan årsskiftet då en sanktionsavgift för utebliven avfallshanteringsplan träder i kraft.
För mer information hänvisar vi er till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12).

Relaterad information

Mottagning av avfall i hamn, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades