Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Att spola rätt är lätt

Vi vill uppmärksamma att toaletten inte är en papperskorg. Att spola rätt är lätt, det är bara kiss, bajs och toalettpapper som hör hemma i toaletten och ingenting annat.

Bild visande vad som hör hemma i en toalett och exempel på vad som inte får spolas ner

Många spolar fortfarande ner bland annat våtservetter, hushållspapper, tamponger och tops i toaletten.

Nödsituationer kräver ibland att vi torkar oss med annat än toalettpapper. Men släng alltid hushållspapper, våtservetter och annat skräp i papperskorgen i stället för att fulspola ner det i toaletten. Då minskar risken för stopp och översvämningar av orenat avloppsvatten samtidigt som reningsverken får mindre skräp att hantera.

Det gäller både dig som har kommunalt avlopp och dig som har enskilt avlopp. Vid slamtömning lämnas det som töms från enskilda avlopp till reningsverk.

Hushållspapper och våtservetter löses inte upp som toalettpapper och det ökar risken att det blir stopp både i ledningar och pumpar. Andra vanliga saker som slängs i toaletten är tops, hår, tamponger, kondomer, tandtrådstrassel, godispapper, tuggummi, cigaretter, snus samt även flytande kemikalier. Allt går till reningsverk och fulspolning orsakar problem i hela systemet.

Nu hoppas vi att alla vill hjälpa till så att fulspolningen minskar.

Toalettvett

Det här får du spola ner i toan

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor samt toalettpapper. Toalettpapper är gjort för att spolas ner i toaletten.

Fulspola

Att fulspola innebär att du spolar ner andra saker än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper, vanligtvis hushållspapper. Det är helt okej, så länge du slänger det bland avfall som ska förbrännas och inte spolar ner det i toaletten.

Sluta fulspola

Ha en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas.

Artikeln uppdaterades