Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Nya gatunamn i Barrevik

Nu har vägar i det nya området i Barrevik fått sina namn. Det blev bland annat Strandsittarvägen, Klaras väg, Bertas väg och Paulinas väg.

En nyasfalterad väg.

Varför just de namnen valts beror på att god ortnamnssed ska råda. Det vill säga, har området hetat något tidigare, så ska det helst fortsätta att göra det. Finns det någon person eller händelse knuten till platsen, då kan vägen också få namn efter det. Namnet ska helst inte vara använt tidigare som gatunamn. I detta fallet så var Klara, Berta och Paulina tre syskon som bodde på platsen på 1950-talet.

När det gäller namnet Strandsittarvägen så fanns det i mitten av 1600-talet så många som sju strandsittare i området, det vill säga man bodde på ofri grund.

Namn på andra vägar i området blir bland annat Skattehemmansvägen, Barrevik benämndes faktiskt under lång tid som ”Skattehemmanet Barrevik”,

Barrevik var ett båtsmansrusthåll, det vill säga att Barrevik hade, tillsammans med en eller två andra gårdar, ansvaret att förse en båtsman med torp och underhålla och utrusta denne, därför döps en av gatorna till Båtmansvägen.

Slutligen, den äldsta bevarade lantmäterikartan är från 1788, en skifteskarta av den för hemmanen Edshult, Barrevik, Stensbo och Hällevik Nedergårds gemensamma utmark Sörhamnen. Därför får en av gatorna namnet Sörhamnsvägen.

Barrevik finns inte nämnt någonstans under medeltiden utan första skriftliga omnämnandet är från år 1568.

Artikeln uppdaterades