Artikeln publicerades

Kommun och politik

Besök av Amfibieregementet

Igår fick Orust kommun besök av Älvsborgs Amfibieregemente, Amf 4. Det etablerades 2021, har drygt 770 anställda och utbildar 350 värnpliktiga per år.

Flera personer sitter runt ett bord. Några av dem har militärkläder.

”Syftet med det här mötet är att samverka och informera om våra prioriterade frågor och hur vi kan stödja varandra” sade regementschef Fredrik Herlitz.

Han påpekade att den säkerhetspolitiska situationen för Sveriges del är sämre än på länge.

”Kriget i Ukraina påverkar Sverige direkt och indirekt och bland annat har vi samarbetat med och utbildat ukrainska soldater” berättade han.

Amf 4 är ett viktigt skydd för västkusten och samtliga hamnar i närområdet. Göteborg och Västkusten är av mycket stor strategisk vikt. Göteborgs och Brofjordens hamnar står till exempel för en stor del av hela Skandinaviens försörjning.

Alla kommuner i Västra Götaland ska nu planera för att bygga upp sitt civilförsvar.

Kommundirektör Henrik Lindh gav under mötet en presentation av Orust och vilka styrkor kommunen har och vilka utmaningar som vi står inför. Han fick också motta boken "Vår marin 500 år" av regementschefen.

Orust kommun tackar för besöket och ser fram emot ett fördjupat samarbete!

Artikeln uppdaterades