Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Han ser tillbaka på ett år som bygglovschef

Nu har Christoffer Vikström varit bygglovschef på Orust kommun ett helt år. Hur har det året varit?

En man står på en bro med en blomsterlåda i bakgrunden.

”Det har hänt otroligt mycket. Vi på bygglovsenheten märker tydligt av oron i ekonomin, inflationen och högre räntor. Det finns en större försiktighet bland våra invånare när det gäller investeringar i till exempel utbyggnation och nybyggnation, jämfört med två-tre år sedan” säger han.

Det märks på antalet telefonsamtal under bygglovsenhetens telefontider och antalet bygglovsansökningar som minskat kraftigt.

”Vi behöver fundera på hur vi ska anpassa vår verksamhet till det här nya läget. Blir 2024 också ett lugnare år, så kommer vi att börja fokusera mer på äldre ärenden och göra ännu fler tillsyner av olovliga byggen” berättar Christoffer.

Just nu pågår också anställning av en ny kart- och mätingenjör som bland annat ska uppdatera kommunens kartbestånd och göra kartunderlag för detaljplaner vid va-utbyggnader.

”Under det här året har vi påbörjat ett långsiktigt arbete med att göra vår organisation ännu mer modern och digitaliserad. På så sätt kommer vi stå starkt rustade när vi möter nästa högkonjunktur” avslutar Christoffer.

Artikeln uppdaterades