Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Nya våtmarker har anlagts

Under juli 2023 har två nya våtmarker anlagts på Orust i samarbete mellan kommunen och privata markägare.

Våtmarken i Tvetehogen är finansierad med hjälp av LOVA-stöd och skapar en fin oas för fåglar, insekter och groddjur. Den kan även hjälpa till att jämna ut vattenflöden och bidrar till förbättrad grön infrastruktur. Ett resultat av arbetet i projektet LEVA Orust.

Våtmarken på Flatön håller på att färdigställas. Det är ett LONA-projekt finansierat med statliga naturvårdspengar samt medfinansiering från Naturskyddsföreningen. Ett resultat av samarbete mellan Orust kommun, 8+fjordar och markägaren på Flatön. Främsta syfte är att gynna djur som behöver grunda sötvattensmiljöer, exempelvis grodor, insekter och fåglar. Men det skapar även en flödesutjämnande funktion och kan minska belastning på vägar och fastigheter nedströms vid kraftigt regn.

Den ena våtmarken är anlagd i en fuktig svacka i betesmark vid Tvetehogen, den andra på svårdränerad åker på Flatön.

Markägarna har inte behövt bidra ekonomiskt för anläggandet - statliga miljöstöd har täckt kostnaderna. Våtmarkerna renar vatten och blir hem åt många ovanliga djur och växter. De utgör även en del av arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Det är mycket lera nu när de är nyanlagda, men redan nästa år kommer de att smälta in fint i landskapet.

Under augusti och september ska ytterligare ett antal vattenåtgärder genomföras, på Orust och i grannkommunerna. Samtidigt pågår arbetet med att planera för nya projekt kommande år.

Om du äger mark och känner att du vill bidra, så tveka inte att kontakta kommunens miljöenhet. Återställande eller nyanläggning av våtmarker är de vanligaste åtgärderna. Särskilt intressant är ytor som kanske redan idag är blöta eller på annat sätt svåra att använda till jordbruksproduktion eller andra nyttor. Det är även värt att veta att i princip samtliga våra vattendrag är kraftigt störda och att vi gärna arbetar med dem där det går.

Läs mer:

Leva Orust Länk till annan webbplats.

LOVA-projektet Vatten Värt att Värna Länk till annan webbplats.

Artikeln uppdaterades