Artikeln publicerades

Utbildning och barnomsorg

En ny förskola byggs i Svanesund

Peab har fått uppdraget att bygga Svanesunds förskola på Orust. Beställare är Orust kommun och kontraktssumman uppgår till cirka 50 miljoner svenska kronor.

Skiss av den kommande förskolan i Svanesund.

Behovet av förskoleplatser ökar i Svanesund när befolkningen växer. Förskolan kommer att bestå av 6 avdelningar för cirka 120 barn och själva huset byggs som två sammanbyggda huskroppar. Fasaden byggs med tegel och på taket kommer det att finnas solceller. Utemiljön blir stor och välkomnande och integreras med närliggande natur.

"Jag är glad att vi nu äntligen är framme vid byggstart! En ny förskola är så efterlängtad. Vi bygger för barnen och både Ellös och Svanesund får nu nya, fina förskolor. Det här är en prioriterad satsning!" säger Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande.

"Det här projektet är en viktig framtidssatsning för invånarna i Svanesund och vi är stolta över att få bidra med våra kunskaper. Vi på Peab har en bred kompetens och erfarenhet av att bygga förskolor och vi ser fram emot samarbetet med Orust kommun. Den nya förskolan kommer att bli en mötesplats för både förskolebarn, personal och föräldrar i många generationer framöver och för oss är detta ett bra exempel på ett närproducerat samhällsbygge" säger Andreas D’Arienzo, tillförordnad arbetschef på Peab i Stenungsund.

Projektet är en totalentreprenad där byggstart förväntas ske under hösten 2023. Skolan väntas bli klar sommaren 2025.

Artikeln uppdaterades