Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Delta i anhörigcirkel om demens

Att få en demenssjukdom är en stor omvälvning både för den drabbade och för den anhöriga. Forskningen visar att ju mer kunskap man har om sjukdomen, ju lättare är det att hantera situationen.

Skriv din alt-text här

I denna anhörigcirkel träffar du andra i liknande situationer och får erfarenhetsutbyte. Du får även information om de olika demenssjukdomarna och vi talar om bemötande och förhållningssätt. Du får också information om vad Orust Kommun erbjuder för hjälp och stöd i tidigt och i senare skede.

Cirkeln har följande innehåll:

Träff 1: Kunskap om hjärnan och demenssjukdomar

Träff 2: Förhållningssätt och bemötande

Träff 3: Information om vilken hjälp och stöd man kan få ifrån kommunen

Träff 4: Livskvalitet

  • Cirkeln börjar den 7/9 kl 12-14.

Träffen äger rum på Ängsviken, samlingsrummet, Blåmusslan, Henån.

Anhörigstödet Orust Kommun bjuder på fika.

Välkommen att anmäla dig!

Frågor?

Carita Nurmi, anhörigkonsulent telefon vardagar 0304- 33 41 19.

Samarbete med Svenska kyrkan, Demensföreningen STO, Studieförbundet vuxenskolan och anhörigstödet i Orust Kommun

Artikeln uppdaterades