Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Hundar får det ännu bättre på Orust

Orust kommun är hundens bästa vän! Vi har redan satt upp stolpar med gratis hundbajspåsar i flera av våra samhällen. Nu går vi vidare och bygger en hundrastgård i Svanesund!

Kartbild med ett inringat rött område.

Det är ett uppdrag från politiken att kommunen ska anlägga en hundrastgård på en av de gamla tennisplanerna i Svanesund, vid Ängås. Området kommer bli cirka 600 kvadratmeter stort så att hundarna kan leka och springa ordentligt.

I samband med iordningställandet av hundrastgården, så kommer vi även att rusta upp tennisplanen, så att det ska gå att utöva spontanidrott samt reparera gångvägen som löper fram till tennisplanen! Det kommer också att finnas sittplatser i rastgården så att husse och matte kan sitta ner under tiden hunden rastar sig.

Arbetet pågår mellan veckorna 37-42. Bifogad bild visar arbetsområdet.

Det finns även ett inlämnat medborgarförslag om en hundrastgård i Ellös som håller på att utredas.

Det ska vara gott att vara hund på Orust!

Artikeln uppdaterades