Artikeln publicerades

Utbildning och barnomsorg

Är du pensionär och vill hjälpa till i skolan?

Orust kommun har startat ett projekt tillsammans med Orust Sparbank som handlar om att få ut fler vuxna i våra skolor på Orust.

En leende korthårig kvinna och ett barn som ritar.

Susanne Hofling, rektor Ängås skola.

”Det handlar egentligen inte om mer än att finnas där och bekräfta barnen. Att se dem, vara nyfikna på dem och vara en extra resurs i vardagen” säger Susanne Hofling, rektor för Ängås skola F-9 i Svanesund, som är först ut i projektet Vuxna i skolan.

Man väljer själv när och i vilken omfattning man har möjlighet att hjälpa till och vilken åldersgrupp man tycker sig vara bäst lämpad för. Projektet sträcker sig från förskola upp till årskurs 9, det vill säga åldersspannet 1-16 år.

Den första träffen skedde i Ängås skola nyligen och det dök upp 10 intresserade pensionärer.

”Det var ett väldigt trevligt möte med engagerade deltagare. Det var stor spridning på önskemål – jämnt fördelat på förskola, lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Det var personer som jobbat som lärare, förskollärare och olika praktiska yrken. Alla var entusiastiska och ställde många bra frågor” berättar Susanne Hofling.

Nästa steg är att hon mejlar ut mer information och få svar på vilka som önskar vara på vilket stadium.

Är du pensionär och intresserad av att delta i projektet?

Kontakta då:

susanne.hofling@orust.se

Artikeln uppdaterades