Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Så ska vi få Sveriges bästa äldreomsorg

Alla våra medarbetare inom hemtjänst, särskilda boenden och chefer inom äldreomsorgen i sektor omsorg har inbjudits till måldagar på Stenungsön.

Kvinnor sitter runt ett träbord och skrattar.

Det innebär att man diskuterar vilka mål man har och hur verksamheten ska utvecklas.

”Vi startar nu vår utvecklingsresa för att bli Sveriges bästa äldreomsorg. Vi har tre stödben som vår vision vilar på: det första och viktigaste är ”Kärnan” där mötet mellan kontaktperson och hyresgäst/brukare sker, Samo (samordningsansvarig undersköterska) och ledarskapet säger Ann-Christin Eriksson, projekt och utvecklingsledare.

Samo har mandat att leda och fördela dagens arbete och har en viktig roll i kvalitetssäkringen.

Nu kommer medarbetare och chefer att arbeta med att dels skapa definitionen av vad ”Kärnan” är liksom definitionen av vad Samo är. Vad betyder det och vad kan man förvänta sig?

”Målet är att vi ska utvidga Samo så att den funktionen även finns i hemtjänst” säger Ann-Christin Eriksson.

Måldagarna var mycket uppskattade och så här sade några av deltagarna:

”Det känns viktigt att reflektera över vårt jobb och hur vårt bemötande är. En bra och rolig dag!”

”Mycket uppskattad dag som gör mig som personal motiverad att fortsätta arbetet mot vår gemensamma vision!”

Orust kommun riktar ett stort tack till er alla inom äldreomsorgen som var med och skapade fantastiska måldagar! Nu fortsätter vi resan till att bli Sveriges bästa äldreomsorg!

Artikeln uppdaterades