Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Så får du en billigare elräkning

Elanvändningen på Orust är nästan 200 miljoner kilowattimmar per år. Av dessa används två tredjedelar i småhus och fritidshus.

En mängd gamla hus i ett bostadsområde.

Hos länsstyrelsen finns just nu stöd att söka för att konvertera elvärmda småhus som används som permanentboende till värmepumpar eller lösning med biobränsle!

Bidraget passar särskilt bra för hus med elpanna och vattenburet system, men även i hus med direktverkande elradiatorer finns lösningar att söka bidrag för. Stödet är på 50% och stödet är maximalt 30 000kr för värmesystemet + 30 000 kr om också åtgärder som minskar värmeförlusterna genomförs. Till exempel genom isolering av golv och tak.

Bidrag för energieffektivisering i småhus, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energi och klimatrådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades