Artikeln publicerades

Utbildning och barnomsorg

Så ska Nära vård bli en framgång

Skolan och IFO (Individ- och familjeomsorgen) inom Orust kommun har flera gemensamma träffar per år med syfte att öka sitt samarbete.

Flera personer sitter i en sal och tittar på en bildskärm längst fram.

Temat senast var Nära vård. Vår folkhälsostrateg Anne Fagerberg och Lidija Beljic, från Fyrbodals kommunalförbund, höll i träffen.

Utifrån aktuell statistik identifierades utmaningar och blev plattformen för gemensamma dialoger och analyser. Nära vård innebär en vård som bygger på relation och tillgänglighet. Insikten blev att alla är viktiga aktörer i att skapa god folkhälsa genom att i ett tidigare skede främja hälsa, förebygga psykisk och fysisk ohälsa och att arbeta personcentrerat vid vårdkontakter.

Artikeln uppdaterades