Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Förändringar av förpackningsinsamlingen

Vi håller just nu på att förbereda oss för att ta över insamlingen av förpackningar från hushåll. Från och med 1 januari 2024 tar nämligen kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar.

Gröna soptunnor som står på rad.

Det gäller även insamlingen av förpackningar på de obemannade återvinningsstationerna, som Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar för idag.

TMR har meddelat att de lägger ner sin verksamhet den 31 december 2023. För dig som använder TMR pickup service kommer detta inte längre vara möjligt efter årsskiftet eftersom denna service upphör. Eftersom tjänsten upphör har kommunen inte heller möjlighet att köpa tjänsten från TMR. Vi hänvisar dig istället till våra återvinningsstationer. Senast under år 2027 så kommer alla hushåll att få fastighetsnära insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall.

För dig som privatperson kommer den nya lagen inte innebära så stora förändringar. Du kommer kunna lämna dina förpackningar för återvinning på återvinningsstationerna precis som vanligt, men kommunen kommer ansvara för tömningen. Stationerna kommer att skyltas om med information om var du kan vända dig om du har frågor. Omskyltning kommer ske under det första kvartalet 2024.

Från 1 januari 2027 ska alla kommuner i Sverige ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar för alla hushåll.

För boende i flerbostadshus är det styrelsen, fastighetsägaren eller hyresvärden som bestämmer från när den fastighetsnära insamlingen ska ske. Vissa har redan sortering på plats eller har påbörjat arbetet. Alla ska ha infört sortering av förpackningar senast 1 januari 2027. Vi har kontaktat fastighetsägarna till flerbostadshus och erbjudit insamling från kvartal ett 2024. Om du, som fastighetsägare till flerbostadshus, inte fått ett brev avfallsavdelningen hör av dig till oss.

Genom att göra det lättare att sortera förpackningar nära hemmet hoppas Orust kommun minska restavfallsmängderna som går till förbränning och öka materialåtervinning.

Har du frågor?

Kontakta: kommun@orust.se

Läs mer om förpackningsinsamlingen:

Förpackningsinsamling, Orust kommun

Artikeln uppdaterades