Artikeln publicerades

Kommun och politik

Idag fyller vårt Kontaktcenter i kommunhuset 1 år

Idag firar vi att vårt Kontaktcenter fyller 1 år! Varför är det bra att ha ett Kontaktcenter i kommunhuset? Jo, Kontaktcenter har öppet klockan 08.00-18.30 på måndag och 08.00-16.30 tisdag-fredag och har inte lunchstängt.

Fem kvinnor står framför en expeditionsdisk. På väggen står det Kontaktcenter med blå bokstäver.

Det gör att vi är lite mer tillgängliga för de som vill komma i kontakt med oss som arbetar i kommunen!

Kommunvägledarna i Kontaktcenter svarar på enklare frågor och utför även en del uppdrag som verksamheterna lämnat över till dem. Till exempel så bokar vi slamtömningar, ser status i ärenden, bokar samråd för byggnadsinspektörerna, lotsar och hjälper till vid ansökningar och lämnar ut handlingar digitalt.

Ärenden som kommunvägledaren inte kan svara på direkt, lämnar vi över till berörd enhet. Då förbereder kommunvägledaren ärendet med relevant information så tjänstepersonen kan förbereda sig innan återkoppling sker till kunden. Det ger bättre kvalitet och blir mer effektivt!

Ni når oss via mail (kommun@orust.se), telefon (0304-33 40 00), besök och lagom till 1-års dagen har vi premiär för ännu en kanal att nå oss, via chatt. Chatten finns som en ikon på vår webbplats orust.se!

Stort tack till våra fantastiska kommunvägledare- utan er hade Kontaktcenter inte blivit en sådan succé som det är!

Artikeln uppdaterades