Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Ängsviken är bästa mottagande äldreboende

Ängsviken har vunnit pris som bästa mottagande enhet av kommunens äldreboenden!

Flera personer som står vid en tårta.

För tre år sedan påbörjades en utmaning inom Orust kommuns Sektor omsorg. Alla vikarier som gör ett arbetspass på en enhet som inte är deras hemmaenhet, kan scanna en QR-kod och svara på frågor om hur de blivit bemötta på enheten.

”Detta gör vi för att bli mer attraktiva som arbetsgivare och för att lägga fokus på enheterna som tar emot vikarier, mer än på vikarierna” säger enhetschef Linda Rosendahl.

Man kan vinna pris som bästa mottagande äldreboende, hemtjänst och LSS-boende- och för tredje året i rad har Ängsviken vunnit som bästa mottagande äldreboende!

Det firades naturligtvis av medarbetarna med både tårta och fruktfat!

”Att vi vann tror jag beror på att vi pratar mycket om hur vi själva vill bli bemötta och sedan förverkligar det när vi bemöter våra vikarier. Vi har även en tydlig struktur så att vikarierna vet precis vad dom ska göra” säger My Lööv, enhetschef vid Ängsviken.

Hon påpekar att bemötandet verkligen är något som är viktigt att lägga fokus på:

”Ja, vi behöver ha ett gott bemötande så att vikarierna vill komma tillbaka. Vi har ju brist på personal, så då behöver vi värna om de vi har och detta är ett kvitto på att vi gör det!”

Stort grattis till Ängsviken!

Artikeln uppdaterades