Artikeln publicerades

Näringsliv och arbete

Fördjupad utbildning för våra lokalvårdare

Just nu genomgår alla våra lokalvårdare en intressant hygienutbildning. Alla fastanställda lokalvårdare får en flera dagar lång lokalvårdsutbildning när de påbörjar sin anställning, men medarbetarna har också efterfrågat en fördjupad utbildning.

Flera personer sitter kring ett U-format bord.

”De vill ha mer kunskap och repetera sin kunskap” berättar enhetschef Helén Wijk.

Hygienutbildningen lär ut hur man stoppar smittspridning, hur man städar på ett säkert sätt och hur man städar hygienutrymmen.

Under utbildningen får deltagarna göra flera tankeväckande experiment, till exempel lysa med ultraviolett ljus på sina händer efter att de tvättat dem. Det visar att ofta finns spår av smuts kvar, trots kraftig rengöring.

Ett annat experiment visar hur rent det blir av att använda olika sorters rengöringsmedel och rengöringsdukar.

”Bäst resultat visar det sig bli med en mikrofiberduk och endast vatten. Det innebär att vi kan minska vår kemikalieanvändning” säger Helén Wijk.

Artikeln uppdaterades