Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Sprängningar pågår för nya förskolan

I samband med byggnationen av den nya förskolan i Svanesund utförs just nu sprängningsarbeten.

En stor grävmaskin står i en stor lerig grop.

Närliggande byggnader och anläggningar har inventerats och besiktigats enligt Svensk Standard 4604866, Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader.

Detta innebär, enligt standarden, att hus grundlagda på berg, inventeras och besiktigas inom 50 meter från aktuella sprängningsarbeten. Hus grundlagda på lera inventeras och besiktigas inom 100 meter.

Samtidigt utförs vibrationsmätningar på närliggande byggnader, för att övervaka vibrationsnivåerna som uppkommer i samband med sprängningarna.

Under veckan har det sprängts ett antal gånger och uppmätta vibrationerna från dessa har uppmätts till endast 10-15 % av tillåtet värde.

Viktigt är dock att göra skillnad på vad vi som människor upplever som störande och obehagligt, och vad som kan vara skadligt för byggnader och anläggningar.

Har du frågor får du gärna kontakta vårt kontaktcenter: kommun@orust.se

Artikeln uppdaterades