Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Spolning av spillvattenledningar

Under vecka 47 kommer vi att spola spillvattenledningar i Ellös för att nästa vecka filma ledningarna.

Markerade ledningar för spolningFörstora bilden

Ledningar som ska spolas.

Vi kommer att spola en del av spillvattenledningarna i Ellös för att sedan kontrollera skicket på dem genom filmning. Filmningen påbörjas nästa vecka.

Spolningen kan medföra att vattenlåsen i din fastighet blir torra och då kan dåligt lukt uppstå. Lukten försvinner om du fyller uppvattenlåsen igen.

Spolningen av ledningarna medför också att framkomligheten blir begränsad där spolbilen står.

Artikeln uppdaterades