Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Välkomna till samrådsmöte i Svanesund

Den 19 december kl 18:00 i Ängås aula på Rödsvägen 12 bjuds allmänheten in till ett samrådsmöte om pågående detaljplanearbete i centrala Svanesund.

Drönarbild över centrala Svanesund.

Detaljplanen omfattar stora delar av centrumområdet och innebär nytt torg och stärkta publika platser som till exempel park, men även förtätning med fler bostäder och förbättringar för trafiksäkerheten.

På mötet kommer tjänstepersoner från förvaltningen att presentera planförslaget och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. För att delta på mötet krävs ingen anmälan.

Välkomna!

Mer information i länken nedan.

Detaljplan för Svanesund centrum, södra

Artikeln uppdaterades