Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Nu är det dags att mäta radon

En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Svarta plastsaker som ligger på ett bord.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Radium bildas i sin tur från naturligt förekommande uran i berggrund och jordarter. Radon varken luktar, smakar eller syns. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Radon och radondöttrarna kan följa med inandningsluften in i lungorna. När de sönderfaller avges alfastrålning som kan orsaka skador i lungvävnaden, vilket kan leda till lungcancer.

Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. För de bostäder där radonhalten ligger över referensnivån bör, och i vissa fall ska, åtgärder vidtas för att få ner halten så lågt som det är möjligt och rimligt.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren är ansvarig för att mätningar görs och att åtgärder vid behov vidtas.

Eftersom radonhalten bland annat påverkas av boendevanor, ventilationen och eventuella transportvägar för radon så kan förutsättningarna ändras med tiden. Till exempel så kan sättningar i huset bilda nya sprickor i husgrunden och skapa nya transportvägar för radon. Därför bör du göra en ny radonmätning med jämna mellanrum.

Läs mer:

Radon, Orust kommun

Koll på radonhalten, Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är radon?, Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades