Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Se över era vatten- och avloppsanläggningar

Efter en period av kall väderlek kan det vara bra att se till sina fritidshus och övriga fastigheter som är obebodda under vintertid och speciellt vatten- och avloppsanläggningarna.

Sönderfrusen vattenmätare

Vi rekommenderar alla fastighetsägare och speciellt ägare till fritidshus, att se över sina vatten- och avloppsanläggningar.

Om huset är dåligt isolerat eller inte är uppvärmt tillräckligt kan vatten- och avloppsanläggningar frysa sönder. När temperaturen utomhus stiger igen, tinar de eventuellt sönderfrusna ledningarna och då kan vattenskadorna bli stora.

Om du skulle ha en vattenläcka i din fastighet så glöm inte att meddela oss.

Läs mer:

Driftinformation för vatten och avlopp

Artikeln uppdaterades