Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Fler ska samarbeta kring barn och ungas bästa

Nu inleder vi ett starkare samarbete för barn och ungas bästa i Orust kommun! Nyligen träffades olika representanter från kommunens olika sektorer för att diskutera hur man ska kunna stärka samarbetet sinsemellan för att kunna skapa en ännu mer trygg och stöttande miljö för barn och unga.

Flera kvinnor står tillsammans och ler.

Sektorcheferna Katarina Levenby och Lena Gardtman tillsammans med Elisabeth Rohlén Karlsson, utvecklingschef, sektor Lärande och Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef sektor Omsorg deltog i mötet. Folkhälsostrategen Anne Fagerberg och utvecklingsledaren Lidija Beljic var också inbjudna.

Folkhälsostrategen Anne Fagerberg och Lidija Beljic, utvecklingsledare Nära vård vid Fyrbodals kommunalförbund, var inbjudna för att leda dagens tema som var ”omställning nära vård och hälsa” för barn och unga.

På uppdrag av sektor Omsorg och sektor Lärandes ledning har kommunen intensifierat sitt fokus på samarbete och samverkan för barn och ungas bästa. Det är viktigt att alla involverade parter, oavsett om det är skolan, socialtjänsten, föräldrar eller andra viktiga samhällsaktörer, arbetar tillsammans för att säkerställa varje barns trivsel och utveckling.

Samarbetsgruppen, bestående av representanter från olika sektorer inom vår kommun, kommer att arbeta tillsammans för att identifiera gemensamma mål, utbyta insikter och samarbeta för att stötta barn och unga som är i behov av det.

Artikeln uppdaterades