Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Gestaltningsprogram för Svanesund

Kommunstyrelsen har godkänt gestaltningsprogram för Svanesund.

I samband med utvecklingen av fler bostäder och mer service i centrala Svanesund arbetar vi även för att stärka de allmänna platserna i Svanesund och i samband med ett kommunalt övertagande av allmänna platser i centrumområdet kommer vi också att satsa på att ställa i ordning ett nytt torg och nya parkmiljöer.

För att förtydliga intentionerna för utformning av allmänna platser, ny bebyggelse och andra gestaltande anläggningar i den offentliga miljön har kommunstyrelsen nu godkänt ett gestaltningsprogram för Svanesund.

Gestaltningsprogrammet innehåller en analys av Svanesunds karaktär och identitet och utifrån dessa beskrivs strategier för utformningen av den fysiska miljön i Svanesund. Till exempel beskrivs principer för val av material och utformning av markbeläggning, offentliga möbler, dagvattenanläggningar, parkeringsplatser och lekplatser.

Kommunstyrelsen har också beslutat om att ett gestaltningsprogram ska tas fram för Henån. Arbetet med detta kommer att påbörjas efter årsskiftet och godkännas under 2024.

Gällande detaljplaner

Artikeln uppdaterades