Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Bemanningsnätverk träffades på Orust

Hur ska kommunerna kunna lösa sin bemanning, både nu och i framtiden? Det är en av de viktigaste frågorna som finns att ta tag i, för att kunna behålla välfärden på den nivå vi har idag.

Kvinna med lila hår och rosa tröja står i ett rum med en massa människor som sitter kring runda bord.

Linda Rosendahl, enhetschef för bemanningsenheten på Orust kommun.

Tidigare i veckan träffades ett bemanningsnätverk på Orust, ett nätverk som består av omkring 20 olika kommuner i Västsverige, däribland Orust kommun.

Nätverket träffas tre till fyra gånger per år och pratar om aktuella frågor inom bemanningsområdet.

”På det här mötet diskuterar vi till exempel hur vi ska organisera våra personalpooler, hur vi ska lösa sommarens bemanning i våra verksamheter och hur vi hanterar de nya reglerna kring dygnsvila” säger Linda Rosendahl, enhetschef för bemanningsenheten i Orust kommun.

Deltagare är till exempel rekryterare, schemaplanerare, controller och enhetschefer på bemanningsenheterna i de olika kommunerna.

”Det är så värdefullt att delta i de här mötena, för oss som jobbar med bemanningsfrågor. Dels får vi bolla idéer och tankar med varandra och dels får vi få träffa andra som jobbar med samma sak. De här mötena är oerhört viktiga” säger Linda Rosendahl.

Artikeln uppdaterades