Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Så matar du fåglar på bästa sätt

Det är endast vintertid som fåglar kan ha det svårt att hitta mat, och är i behov av extra utfodring från oss människor. Fågelmatning på ett olämpligt sätt kan orsaka problem för grannar och faktiskt till och med få rättsliga konsekvenser.

En gul och blå fågel sitter i ett snötyngt träd.

Så matar du fåglar på bästa sätt:

• Fåglar bör endast matas vintertid med mat avsedd för fåglar.

• Matningen bör ske över marknivå för att inte göra den lättillgänglig för, och locka till sig skadedjur, som möss och råttor. Förutom obehaget som många upplever av skadedjur kan de även bidra till smittspridning.

• Matningen bör vara anpassad efter småfåglar, eftersom större fåglar kan orsaka skrän och nedskräpning. Spillning i större mängder kan exempelvis skada fasader.

• Fåglarna bör inte kunna gå i maten eftersom maten då kan bli förorenad och leda till spridning av sjukdomar. Fågelmatning kan exempelvis leda till utbrott av salmonella som även kan smitta husdjur och människor.

Som fastighetsägare får du mata fåglar på din fastighet, förutsatt att det inte leder till störningar för omgivningen, men det är du som fastighetsägare som har det yttersta ansvaret för att fågelmatningen inte orsakar besvär. I värsta tänkbara fall kan myndighet, bostadsförening eller hyresvärd besluta om förbud.

Artikeln uppdaterades