Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Lyckosamt år för spökfiskeprojektet

Förlorade fiskeredskap är ett stort problem för havsmiljön, då många fiskar och skaldjur fastnar och dör i redskapen. Det kallas för spökfiske.

En fiskare hänger över relingen på en fiskebåt och halar in en hummerbur.

I flera kommuner på västkusten, däribland Orust, har yrkesfiskare och professionella dykare plockat upp förlorade fiskeredskap i något som kallas ”Spökfiskeprojektet”. Projektet har bedrivits sedan 2021 på Orust.

Nu kan vi redovisa glädjande siffror för spökfiskeprojektet på Orust 2023! Under det här året har bärgat man lyckats bärga 150 hummertinor och 40 havskräftburar.

Vi har också släppt tillbaka ett antal humrar och torskar i havet och lämnat tillbaka ett tiotal hummertinor till glada ägare.

Projekten finansieras av EU:s havs- och fiskerifond via Jordbruksverket. Det medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom 1:4 EHFVF-medel för draggning och upptag av förlorade fiskeredskap.

Orust kommun riktar ett stort tack till både myndigheter och fiskare som sett till så att spökfiskeprojektet kunnat bedrivas så lyckosamt!

Artikeln uppdaterades