Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Samrådsmöte om Svanesund centrum, södra

går kväll var det samrådsmöte för detaljplanen för Svanesunds centrum, södra. Runt 45 personer kom till mötet i Ängås aula för att lyssna på presentationen av planförslaget och ställa frågor.

Stort tack till er som deltog!

Samrådet pågår från den 7 december 2023 till den 11 januari 2024. Du hittar samtliga handlingar som hör till planförslaget på kommunens hemsida, se nedanstående länk.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska de skriftligen ha kommit in till kommunen senast den 11 januari 2024.

Synpunkter lämnas antingen per e-post till kommun@orust.se eller per brev till postadressen:

Orust kommun

Sektor samhällsutveckling

473 80 Henån

Märk ditt yttrande med: "Samrådsyttrande: Detaljplan för Svanesund centrum, södra".

Läs mer:

Nu ska Svanesund utvecklas, Orust kommun

Personer som sitter i en aula och tittar på några personer som håller ett föredrag.

Artikeln uppdaterades