Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Därför är sophämtningen försenad på Orust

Det är just nu förseningar av sophämtningen på Orust, på grund av inkörning av röda dagar och mycket dåligt väglag. Vi ber därför kunderna att skotta och sanda sina vägar.

Snötyngda träd och snötäckt mark.

Vintertid kan dåligt snöröjda vägar och halka göra att sopbilen får svårt att köra och fastnar på vägar där andra bilar tar sig fram.

En sopbil väger väldigt mycket och börjar den glida, finns det inget som stoppar den. Chauffören har både ansvaret, och rättigheten, att bedöma om det ens är möjligt att köra på en väg. Säkerheten både för den som kör, och för omgivningen, är alltid viktigast.

Medan sopbilen kör blir däcken varma. Om det är vinterväglag och sopbilen stannar i en uppförsbacke för att tömma kärl, smälter snön under däcken. Då kan det bli extrem halt och mycket svårt för sopbilen att kunna köra vidare.

Om du själv har kört bil vintertid vet du att när det är moddigt, spårigt eller dåligt plogat, så gäller det att hålla jämn fart och inte stanna eller sänka farten för att inte fastna.

Eftersom sopbilarna måste stanna vid varje sopkärl riskerar de att hamna i den situationen hela tiden. För att nå kärlen måste sopbilen dessutom ofta köra längre till höger på vägen och då kan de inte alltid köra i de spår som kanske redan finns på vägbanan.

När kommer kärlen att bli tömda?

Det vet vi inte eftersom det är så mycket förseningar. Låt kärlen stå framme tills de blir tömda.

Vad kan du som kund göra för att hjälpa våra medarbetare som hämtar soporna?

  • Ta bort snö från kärlen och skotta och sanda runt dem. För att underlätta för dig själv är det bra att skotta varje gång det har snöat.
  • Vi kan inte tömma kärl som står i, ovanpå eller bakom snövallar. Kärlen måste stå plant och upprätt i nivå med vägen.
  • I de fall dina kärl ska dras fram till sopbilen av chauffören, måste dragvägen vara skottad och halkfri. Tänk även på att hålla rent från snö framför trösklar till soprum eller sopskåp så att det är lätt att öppna dörrarna och dra ut kärlen.
  • Undvik att ställa kärlen direkt på vägen. Ställ kärlen jämsides med eller, om möjligt, på infarten eller i "grindöppningen", minst 0,5 meter från vägkanten. Undvik att placera kärlen på trottoarer eller direkt på vägen eftersom det hindrar snöröjning och utgör ett hinder i trafiken. Ställ tillbaka kärlen på fastigheten när de har tömts, så de inte står i vägen för plogbilen eller annan trafik.

Artikeln uppdaterades