Artikeln publicerades

Trafik och infrastruktur

Ny cykelväg börjar byggas i Henån under januari

Trafikverket bygger tillsammans med Orust kommun ut en gång- och cykelväg längs väg 160 mellan Lövåsvägen och Rödbergsvägen.

Snöig väg som lutar uppåt.

Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället. Byggstart sker i januari 2024 och arbetet beräknas pågå fram till sommaren.

Istället för sprängning kommer sågning av berg ske, vilket ger lägre bullernivå.

Arbetet kommer tyvärr medföra trafikstörningar och begränsad framkomlighet för trafikanter som kör på väg 160 under byggnationen. Vi hoppas att du visar hänsyn till de som arbetar på plats.

För ytterligare information om projektet och kontaktperson, se Trafikverkets webbplats.

Väg 160, Lövåsvägen-Rödbergsvägen, gång- och cykelväg, Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades