Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Förändringar inom avfallslagstiftningen 2024

Den 1 januari 2024 fick Sverige nya bestämmelser i avfallsförordningen. Ändringarna innebär bland annat att allt köks- och livsmedelsavfall (benämnt matavfall nedan) ska sorteras ut och samlas in separat.

Karta över Orust.

På kartan kan du se var våra återvinningsstationer och vår återvinningscentral Månsemyr finns.

Det innebär att privatpersoner som har förpackningar ska se till att de lämnas till återvinningsstationerna och innehåll som är livsmedel lämnas till matavfallsinsamling. Ett av syftena med lagändringen är att dra nytta av de resurser som finns i matavfallet. Exempelvis kan det rötas och bli till biogas och biogödsel.

Orust kommun ansvarar för att matavfall samlas in och tas om hand på rätt sätt. Kommunen kommer att se till att alla, både medborgare och verksamheter, får avfallskärl för insamlingen. Bor man utanför renhållningsområdena (tätorterna) kan man ansöka om att få ha hemkompostering. Har man hemkompostering redan idag, kan man givetvis behålla den.

Avfallskärlen kommer att börja levereras från och med februari.

Artikeln uppdaterades