Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Förpackningsinsamling och hämtning vid flerbostadshus

Från 1 januari 2024 övergår ansvaret för insamling av förpackningar till kommunerna. Verksamheter som får förpackningsavfall över, fortsätter att ha ansvar för att återvinna förpackningarna.

En plastpåse som är fylld med skräp.

Kommunen ansvarar för insamling av förpackningar från flerbostadshus och verksamheter som delar insamlingsbehållare för förpackningsavfall med hushåll i flerbostadshus.

Det innebär att om du inte har förpackningsinsamling i ditt flerbostadshus idag, kan du dels få det insamlat, men även ha rätt till viss ersättning om du avtalar att få minst tre olika förpackningsslag insamlat från och med 2024. Tjänsten har auktoriserats för de aktörer som ansökt om att hämta förpackningsavfall i Orust kommun.

Kommunen ansvarar för insamling av förpackningar från flerbostadshus och verksamheter som delar insamlingsbehållare för förpackningsavfall med hushåll i flerbostadshus.

Kommunen är inte ansvarig för övrigt förpackningsavfall som uppstår i en yrkesmässig verksamhet.

Vad gäller efter 2024 för flerbostadshus

  • Det finns möjlighet att få hämtning av förpackningar från 2024.
  • Kommunen har auktoriserat godkända aktörer som har exklusiv rätt att hämta förpackningsavfall (papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas) hos flerbostadshusen.
  • Våra auktoriserade entreprenörer och vår avfallsenhet kan hjälpa dig anpassa antal och storlek på kärl samt hämtningsintervall så att det ska passa ditt flerbostadshus. Detta bör beräknas på sådant sätt att det i framtiden, enligt nationella beräkningar, ska kunna finansieras av förpackningarnas producenter. Det kan även räknas utifrån befintligt utrymme, dock kan konsekvensen bli en extra kostnad, på längre sikt.
  • Senast år 2027 ska alla bostäder i Sverige ha separat fastighetsnära insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall.

Vilka entreprenörer kan jag vända mig till?

Orust kommun har avtal med:

Remondis Sverige AB

Auktoriserad för huvudön samt öar med trafikförbindelse för tyngre fordon.

Du tar direkt kontakt med dem via e-post eller telefon.

E-post: goteborg@remondis.se
Telefon: 031-58 69 00

Öppettider: måndag – fredag klockan 07.00 – 16.00

Fraktkedjan AB

Auktoriserad för alla områden på Orust.
Du tar direkt kontakt med dem via e-post eller telefon.

E-post: orust@fraktkedjan.se

Telefon: 0304- 305 00

Öppettider: måndag – fredag klockan 08.00 – 16.00

Återvinningsstationerna kommer att finnas kvar

Återvinningsstationerna kommer att finnas kvar som ett komplement till fastighetsnära insamling. Orust kommun kommer att sköta tömningarna av återvinningsstationerna från och med 1 januari 2024.

Mer information

Du kan läsa mer på Sveriges avfallsportal, sopor.nu.

Sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades