Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Framgångar för Orust i kvalitetsmätning

Orust kommun går stadigt framåt i KKiK:s mätningar av vår omsorgsverksamhet!

En ljushårig kvinna med axellångt hår och mörkbågade glasögon ler mot kameran.

Lena Gardtman, sektorchef.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 170 kommuner. KKiK ger en bra lägesbild av kommunen och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna som barn och unga, stöd och omsorg och samhälle och miljö.

Rådet för främjandet av kommunala analyser har plockat ut 13 områden som beskriver hur nöjda brukarna är, hur lång tid det tar att få hjälp, personalkontinuitet och kostnader inom olika delar av omsorgen.

”Det är roligt att se att för Orust del har 8 av 13 nyckeltal blivit bättre sedan förra året och 5 är ungefär desamma. Nyckeltal som jag särskilt vill lyfta fram är att brukarbedömningarna inom LSS och IFO ligger i nivå med de 25 % bästa i riket! Från ansökan till inflyttning på Särskilt boende tar det i Orust kommun i snitt 27 dagar, vilket också är bland de 25 % bästa kommunerna i Sverige!” säger sektorchef Lena Gardtman.

Orust kommun riktar ett stort tack till alla våra medarbetare inom Sektor omsorg som gör ett fantastiskt arbete dygnet runt, sju dagar i veckan! Utan er insats hade dessa framgångar inte varit möjliga!

Artikeln uppdaterades