Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Så kan gårdar förebygga brott

Nyligen samlades ett 40-tal personer på Tegneby gård för att lyssna till kommunpolis Carl Besslinger och Kristian Nilsson från Hallandspolisen, som höll en mycket inspirerande föreläsning om vikten av att förebygga brott på landsbygd.

Två poliser står bredvid en man i en beige jacka. I bakgrunden syns röda byggnader.

Poliserna Carl Besslinger och Kristian Nilsson tillsammans med Ronny Svensson, Orust kommuns näringslivsutvecklare.

Poliserna poängterade vikten av det brottsförebyggande arbetet och vinsten med att ha ett bra samarbete mellan gårdarna. Åhörarna hade många frågor om bland annat lagstiftning, belysning och kamerabevakning.

Efter föredraget genomfördes en gårdsvandring där deltagarna fick många goda tips att ta med för att göra en egen genomgång i syfte att skapa en säkrare gård. Det delades dessutom ut en broschyr, som bland annat innehöll en checklista för egenkontroll.

Det har under ett års tid diskuterats och planerats för en ”gårdar i samverkan mot brott ” på Orust. Nu kunde LRF:s representant Thomas Ivarsson presentera ett förslag till skylt för samverkan och många tog tillfället i akt att skriva upp sig för både samverkan och skyltbeställning!

Kristian Nilsson berättade om de erfarenheter som finns från liknande samarbete i Halland och rekommenderade att även Orust startar. Ett sista budskap från de två poliserna var att det inte minst handlar om att ha omsorg om sina grannar och lantbrukskollegor.

Initiativet på Orust har väckt uppmärksamhet och flera polisområden har hört av sig för att lära sig mer om upplägget.

Träffen och säkerhetsarbetet är en aktivitet i medborgarlöftet som är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Orust, Stenungsund och Tjörn.

Artikeln uppdaterades