Artikeln publicerades

Utbildning och barnomsorg

Familjecentralen Orust firade 5 år!

Den 11 mars firade Familjecentralen, Orust 5 år. Firandet lockade ett 50-tal besökare att ta del av de olika verksamheternas fina innehåll.

Två kvinnor står vid ballonger. Den ena har en blomma i händerna.

Från vänster: Mia Enmark, förskollärare och Lisbeth Abrahamsson, förskollärare och samordnare för Familjecentralen, var nöjda med firandet.

Det bjöds på fika, tipspromenad för stora och små, fiskdamm, bokläsning, ansiktsmålning och ett kärt gosedjur kunde undersökas av BVC-sköterskorna. Familjebehandlarna uppmärksammade sitt arbete runt konventionen om barns rättigheter genom vikta ”pappersloppor” och visade olika perspektiv av våld i nära relationer. Medverkade gjorde också barnbibliotekarien Tone. Firandet avslutades med en gemensam sångstund som barnen önskade!

Familjecentralens syfte är att i samverkan minska:

  • fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn
  • ojämlikheten i hälsa bland barn
  • risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör att barnet inte får rätt stöd i tid

Uppdraget för Familjecentralen är att erbjuda en hälsofrämjande, generell, tidigt förekommande och stödjande verksamhet som anpassas utifrån hela familjens livssituation. Det betyder bland annat att erbjuda ett lättillgängligt stöd, berätta om lagstiftning om barns rättigheter, skapa arbetsformer där barn och vårdnadshavare är delaktiga, uppmärksamma barn och deras familjer där det finns tecken på avvikande utveckling, stärka samspelet mellan barn och förälder/vårdnadshavare, stärka ett jämställt föräldraskap, stärka barn och familjers sociala nätverk och stärka integration.

Öppna förskolan är enligt 25 kap. 3§ Skollagen (2010:800) en verksamhet som en kommun får anordna som komplement till den kommunala förskolan och pedagogisk omsorg.

Orust Öppna förskola är en betydelsefull mötesplats för både vuxna och barn, där besökarna tillsammans erbjuds goda möjligheter till lek, skapande, språkstimulans och vägledning i föräldrarollen om så önskas. Familjecentralen har ett samverkansprojekt med biblioteket, vilket syftar till att uppmärksamma betydelsen av högläsning med barn.

På Öppna förskolan arbetar förskollärarna Mia Enmark och Lisbeth Abrahamsson. Mia är också samordnare för stödutbildningar i föräldraskap för vårdnadshavare till barn 3-6 år och Lisbeth har utöver sin tjänst som förskollärare också ett samordningsansvar för hela Familjecentralens verksamheter.

Artikeln uppdaterades