Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Så slipper du störande fåglar i sommar

Just nu har måsar och andra fåglar pirriga vårkänslor och håller på att bygga bon för de små fjäderbollar som ska kläckas lite senare i år.

En mås som flyger.

Måsar kan vara störande för sin omgivning

Men vi vet ju alla vad som kommer snart, de arga och vaktande mås/trutföräldrarna är inte att leka med!

Därför gäller det nu att alla fastighetsägare har extra koll på om fåglarna är på gång att bygga bon på till exempel tak och i närheten av ens fastighet.

Från 1 april fram till 31 juli är alla fåglar fredade och man får inte röra bon eller ägg.

Det är alltså nu det är dags att jobba förebyggande för att deras bon ska byggas på lite mer lämpliga platser.

Brukar det vara problem med måsar där du bor är det hög tid att ta kontakt med din fastighetsägare och påpeka problemet nu!

Tips på vad du som fastighetsägare kan göra:

  • Samordna med omkringliggande fastigheter för att motverka att problemet flyttas över till grannen.
  • Var noga med avfallshanteringen. Fåglarna söker sig till ställen där mat finns lättillgängligt. Ställ inte ut sopor öppet och se till att sopkärl är stängda så fåglarna inte kommer åt.
  • All matning av småfåglar från balkonger och i närheten av huset bör undvikas då även maten lockar kråkfåglar till fastigheten.
  • Minska tillgången till bomaterial. Håll rent från kvistar och dylikt och städa undan trädgårdsavfall redan under hösten.
  • Gör de möjliga boplatserna otillgängliga. Nät, linor eller liknande kan spännas över tak, roterande och störande skyltar, till exempel reflexer, spikmattor och klibbiga material, kan läggas ut där fåglarna gärna sitter. Vid all anläggning av skydd och hinder ska man alltid tänka på att fåglarna inte kan skada sig och att det inte blir ett hinder eller en säkerhetsfråga för dem som behöver nyttja platsen, till exempel sotaren. Markera din anordning och gör det lätt att montera ned om så behövs. Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De kan också ta bort fågelbon innan fåglarna fått ungar.
  • Ta bort gamla bon, men du kan även ta bort bon så fort du ser att fåglarna kommit igång med att bygga. Kontakta skadedjursbekämpare för att få hjälp. Det kan behövas rensas bort bon flera gånger då fåglarna gärna bygger nya. Att riva bon ska göras innan själva äggläggningen (maj). Nedrivning av bon med ägg och ungar i får inte göras under tidsperioden när fåglarna är fredade.
  • Börja med förebyggande åtgärder i god tid, innan häckning påbörjas, gärna redan under hösten. För bästa effekt bör man under flera års tid se över åtgärderna.


Artikeln uppdaterades