Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Då kan nya gång- och cykelvägen vara klar

Allt går enligt planerna! Gång- och cykelvägen utmed väg 160, Uddevallavägen, mellan Lövåsvägen och Rödbergsvägen, håller tidsplanen och ska förhoppningsvis vara färdig sista april.

Ett vägbygge. Ett stort gult hus ligger intill.

Den cirka 500 meter långa gång- och cykelvägen anläggs för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel och busshållplatsen intill kommer att få ett väderskydd för cykelställ.

Nu undersöks också möjligheten om det går att få till en effektbelysning på bergväggen som tänds när det blivit mörkt!

Trafikverket anlägger gång- och cykelvägen i samarbete med Orust kommun.

Artikeln uppdaterades