Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Tips till dig som ska tända påskbrasa

Ska du elda i påsk? Räddningstjänsten Orust har en del tips till dig som gör eldandet säkert.

En brasa brinner utomhus. Bredvid finns en logotyp som det står Räddningstjänsten Orust på.

Bra tips när du tänder en påskbrasa:

  • Det är torrt i fjolårsgräset - en brand kan lätt sprida sig och bli svår att hantera. Ha tillgång till släckutrustning så att du snabbt kan agera om elden sprider sig.
  • Placera elden långt ifrån byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
  • Elda inte miljöfarligt avfall.
  • Elda inte om det blåser för mycket.
  • Efter bränningen ska platsen bevakas och all glöd ska släckas innan bevakningen upphör.
  • Den som tänder en eld har också ansvar att den blir släkt.
  • Du behöver inte anmäla till räddningstjänsten att du ska tända en påskeld, men du måste ha markägarens tillstånd.

Artikeln uppdaterades