Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Översiktsplan 2040 ut på granskning

Översiktsplan 2040 ska nu ut på granskning! Granskningsförslaget som presenteras, är förändrat efter de inkomna synpunkter i samrådsskedet, som har ansetts relevanta.

Tecknad abstrakt bild i pastellfärger.

Huvudinriktningen ligger kvar från samrådshandlingarna, det vill säga att det är i och kring de fyra större tätorterna som merparten av bostadsutvecklingen ska ske. Två tänkbara utvecklingsområden för bostäder i Henån har däremot tagits bort ur ÖP:n på grund av värdefull natur och friluftsliv. I det nya förslaget möjliggörs därför 2000 nya bostäder, jämfört med tidigare 2200 bostäder.

I granskningsförslaget har också beskrivningen av landsbygden förändrats, krav på vattentillgång mildrats, avståndskraven till kollektivtrafiken strukits och möjlighet till nya vägdragningar och förutsättningarna för byggnation och utveckling av jordbruks- och skogsbruksfastigheter har förtydligats. Dessutom beskrivs landsbygdens, jordbrukets och skogsbrukets förutsättningar på ett mer positivt sätt.

En viktig förändring är detaljnivån i Svanesund vad gäller nya bron mellan Svanesund och fastlandet. Det betyder att en del tilltänkta tillkommande bostadsområden stryks i väntan på var den bron ska hamna.

För Göksäters handelsområde har också riktlinjerna förtydligats och det blir utökad yta för Göksäter att expandera.

Från 10 april till 30 juni inbjuds alla intresserade att ta del av och ha synpunkter på det nya förslaget. Det är då sista möjligheten att påverka Översiktsplanen. Det finns inga planerade granskningsmöten, men vid behov ställer kommunens tjänstepersoner naturligtvis upp på enskilda förfrågningar. Därefter kommer det att förberedas en antagandehandling och antagande beräknas ske under hösten/tidig vinter 2024.

Skicka in synpunkterna digitalt: kommun@orust.se

Handlingarna kan du läsa här:

orust.se/oversiktsplan2040 Länk till annan webbplats.

Artikeln uppdaterades