Artikeln publicerades

Kommun och politik

IKT-pedagoger fick Kvalitetspris för intern service

2023 års Kvalitetspris, för förbättring som gynnar användaren i Orust kommun, går till våra centrala IKT-pedagoger vid sektor Lärande!

Två kvinnor står med en blomsterbukett och ett diplom i händerna.

Från vänster: Eva Widdenhielm och Åsa Iletorp har prisats för sitt arbete som IKT-pedagoger.

”Det känns hedrande att få priset” säger Eva Widdenhielm, IKT-pedagog, som får priset tillsammans med sin kollega Åsa Iletorp.

Förkortningen IKT står för Information-Kommunikation-Teknologi. En IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen.

Eva och Åsa, som är lärare i grunden, påbörjade sitt arbete som IKT-pedagoger redan 2016. De arbetar bland annat med att beställa datorer till både lärare och elever, lämna ut datorerna och stötta och utbilda vid användningen.

”Vi ger både teknisk och pedagogisk support. Pedagogerna ska inte behöva ägna sig åt teknik som strular, det ska bara funka. Vi krattar helt enkelt gången åt våra kollegor. Sin arbetstid ska de istället kunna ägna åt kärnverksamheten” säger Åsa Iletorp.

Det finns faktiskt kollegor inom sektor Lärande som lämnat Orust kommun för arbete någon annanstans, men som valt att komma tillbaka just för det fina stöd de får av Åsa och Eva.

”Vi arbetar väldigt nära elever och lärare och vi får uppskattning varje dag för vårt arbete” berättar Eva.

Så här lyder en del av motiveringen:

”Från frustration, strul och onödiga kostnader till effektiva processer och minskad miljöpåverkan som gynnar kärnuppdraget. Alla känner vi nog igen stressen som infinner sig när tillgången till eller användandet av våra digitala verktyg på ett eller annat sätt strular…Ni har genom en god helhetssyn och ett systematiskt arbetssätt minskat riskerna för detta- i alla fall på grund av digitala verktyg!

Utvecklingsarbete har bestått i att förbättra processerna för leasade digitala verktyg genom att effektivisera flödet och få mer struktur. Det i sin tur har lett till att medarbetarna, förutom att de är nöjda, kan använda sin tid mer effektivt, till dem ni är till för- eleverna.

God överblick av in- och utflöden, enkel hantering vid byte av datorer, identifiera problem och brister, kapa onödiga kostnader, nyttja datorernas livslängd, digital onboarding-process, pedagogiska instruktioner och information och att samla allt på samma ställe, ”Pedagog Orust”…

En hög kunskap och förståelse för pedagogernas behov gör också att supporten blir bättre. Ert resultat är bättre än hos andra kommuner och mäts utifrån nöjdhet, ekonomi och hållbarhet. Till och med SKR vill veta mer och ni har inspirerat dem kring organisering av pedagogisk och teknisk support i en digitaliserad värld.”

Stort grattis till ert fina pris!

Artikeln uppdaterades