Artikeln publicerades

Kommun och politik

IFO- barn och unga fick Kvalitetspris för kvalitet mot kund

2023 års Kvalitetspris, för förbättring som gynnar invånarna i Orust kommun, går till IFO barn och unga vid sektor Omsorg!

”Det är roligt att det uppmärksammas att vårt arbete gör skillnad!” säger 1:e socialsekreterare Linda Thorvall.

Fyra kvinnor står på rad med diplom och en bukett blommor.

Från vänster: samordnare Marie Burstedt, 1:e socialsekreterare Linda Thorvall, enhetschef Anna-Karin Jansson Argani och 1:e socialsekreterare Frida Ödman tog emot Kvalitetspriset för IFO barn och unga.

IFO barn och unga har gått från en arbetsplats som för några år sedan präglades av sjukskrivningar, personalflykt och dyra placeringar, till en enhet med ökad trivsel bland medarbetarna, tidiga insatser till barn och unga och en bredd av hemmaplanslösningar. De minskade kostnaderna för placeringar har lett till att man kunnat utöka antalet personal vilket bidragit till hållbarare arbetsmiljö. Dessa insatser har minskat personalomsättningen under de senaste två åren.

”Vårt sätt att arbeta idag, att ge insatser till familjerna tidigt, ett ökat barnperspektiv och att vi ökat barn och ungas delaktighet i våra utredningar och insatser har bidragit till att vi minskat antalet placeringar och i stället ökat antalet öppenvårdsinsatser i kommunen” säger enhetschef Anna-Karin Jansson Argani.

I statistiken kan man se att IFO barn och unga arbetar mycket mer mot yngre barn idag jämfört med tidigare.

”Vårt arbetssätt gör att en familj snabbare ges möjlighet att vända en negativ utveckling. Vi informerar tidigt och ofta om vår verksamhet, vilket gör att vi minskar rädslan inför att söka hjälp” säger Anna-Karin Jansson Argani.

Det finns fortfarande behov av att utveckla vår familjehemsvård genom att rekrytera egna familjehem. Vill du veta mer? Läs mer här: Familjehem | Orust kommun Länk till annan webbplats.

Motiveringen till priset:

”Från institutionsvård med höga kostnader och låg kvalitet, till tidiga förebyggande insatser i egen regi, med barn och ungas bästa i fokus!

Att bryta en negativ trend, göra en rejäl omstart och hitta nya sätt att förbättra barn och ungas möjligheter i livet, en arbetsmiljö at trivas och utvecklas i och en ekonomi där resurserna är möjliggörare i stället för bristvara, är ett riktigt tufft jobb!

En förändringsresa, som kräver målmedvetenhet men även mod, vilja och uthållighet. Med fokus på ett socialt arbete och förbyggande tidiga insatser har ni genomfört ett systematiskt förändringsarbete med rekrytering och utveckling av egen personal, utvecklat samarbetet med andra aktörer och utvecklat stöd och boendeformer på hemmaplan. – En förändringsresa som vi nu ser goda resultat av.

Tillsammans och i samverkan, med kompetens och förbättrade metoder kunna möta barn och unga med stabilitet, förutsägbarhet, ett ökat barnperspektiv och ökad rättssäkerhet, dessutom på Orust- skapar trygghet i ett otryggt sammanhang.

Att som ung bli sedd, hörd och förstådd, samt få stöd och verktyg för att kunna utvecklas mot ett fungerande och självständigt liv i sin hemkommun- är en värdefull insats, det finaste vi kan ge.

Ni har visat att det går att vända en negativ trend och ni har gjort det fantastiskt bra. För barn och ungas bästa! Grattis till 2023 års Kvalitetspris!"

Artikeln uppdaterades