Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Årets flytt av paddägg är igång

Den 15 maj i år flyttades cirka 6000 strandpadde-ägg från Måseskär till de restaurerade hällkaren på Käringön. Kommunen har dispens från artskyddet för åtgärden.

Padda som blåser upp sig.

Strandpadda Epidalea calamita, ropande hane i ”Sivs damm”, Lille Väla, på Käringön våren 2021. Foto Claes Andrén.

Strandpaddan var tidigare en vanlig art på Käringön, men har under senare år gått starkt tillbaka. Troligen är igenväxning en betydande orsak. Under några års tid har kommunen i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland, samfällighetsföreningen och boende på ön, gjort insatser för att restaurera strandpaddornas lekmiljöer. Ägg har därefter flyttats från den stabila populationen på Måseskär till Käringön. Syftet med åtgärderna är att förbättra förutsättningarna för strandpaddan att komma tillbaka till Käringön.

Nu är det sista året som vi har LONA-bidrag för åtgärderna. Senare i år kommer vi att göra en sammanfattning av resultaten, de lärdomar vi fått från arbetet och om det bör göras fler insatser. Möjligheten att söka nya LONA-bidrag för att fortsätta arbetet är för närvarande liten på grund av de minskade anslagen för naturvård.

Strandpaddor på Käringön, Orust kommun

Ett vitt hus ligger vid en vacker damm.

Restaurerat lekvatten vid dammen Lille Väla på Käringön. Strandpaddan trivs i öppna grunda vattenmiljöer med mycket solljus.

Projektet delfinansieras av LONA-bidrag.

Artikeln uppdaterades