Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Så kan du få hjälp med svärmande bin

Sveriges Biodlares Riksförbund har nu öppnat upp Svärmtelefonen för säsongen.

En massa bin i en bikupa.

Tanken är att Svärmtelefonen ska hjälpa allmänheten om man har upptäckt en bisvärm och vill att någon svärmångare kommer och hämtar den.

Ring till Svärmtelefonen om du har upptäckt en hängande svärm, det vill säga en klump med bin som ofta väljer att sätta sig i ett träd eller liknande. Flyende bisvärmar är svåra att lokalisera fram tills de har satt sig. Samma sak gäller redan etablerade samhällen.

Att hämta bisvärmar är viktigt då risken annars finns att bisjukdomar sprids. Bisvärmar kan även vara skrämmande för allmänheten och är man allergisk kan det var mycket obehagligt att upptäcka en svärm i närheten där man bor. Eftersom svärmande bin gärna sätter sig i skorstenar eller håligheter i väggar kan de även söka sig dit om man inte ser till att fånga in dem. Det kan bli besvärligt för husägarna att bli av med bina och därför värnar biodlarna om att få information om upptäckta bisvärmar så de kan fångas in.

Svärmtelefonens nummer:

0766-86 07 01

Artikeln uppdaterades