Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

POSOM hjälper när krisen är ett faktum

Nyligen hade ledningsgruppen för kommunens POSOM-grupp ett av sina möten. POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer.

Två kvinnor ler in i kameran.

Både Susanne Hofling och Anneli Karlsson är operativt ansvariga i POSOM-gruppen i Orust kommun.

Vid en kris är det många människor som är med om eller bevittnar svåra händelser. POSOM- gruppen är då ett stöd i första skedet för överlevande, anhöriga och vittnen och övriga som har ett behov.

Ledningsgruppen för POSOM träffas fyra gånger per år.

”Då kan vi lära känna varandra i ett lugnt läge, vi går igenom våra handlingsplaner och går internutbildningar. Tanken är att när POSOM aktiveras ska vi vara så förberedda som det bara går” säger Susanne Hofling, operativt ansvarig i ledningsgruppen.

När aktiveras då POSOM?

”Det är olika för olika kommuner. I Orust kommun har gruppen aktiverats ungefär vart tredje- vart fjärde år. Senast det skedde var när ett lägenhetshus brann i Henån för några år sedan och de boende förlorade sina hem” berättar hon.

Att ha en POSOM-grupp som står beredd vid händelse av en svår kris är en stor tillgång.

”Jag tycker att det är jätteviktigt. Alla som deltar är frivilliga och vi är nu ett gott gäng som är redo att hjälpa till när det verkligen behövs” säger Susanne.

De ingår i ledningsgruppen

I ledningsgruppen ingår representanter från kommunens sektor omsorg, sektor lärande, fritid, räddningstjänsten, Capio vårdcentral, Svenska Kyrkan, Röda Korset, Montessoriskolan och Waldorfskolan.

Artikeln uppdaterades