Artikeln publicerades

Utbildning och barnomsorg

Lyckat projekt med klassmorfar och klassmormor

”Det har varit en väldigt trevlig miljö i skolan!” säger Gunnar Persson, som arbetat som klassmorfar på Ängås skola sedan i julas.

Tre äldre personer sitter vid ett fikabord.

Det blev en trevlig avslutningsfika häromdagen med volontärerna.

Då startade Orust kommun, tillsammans med Orusts Sparbank, ett projekt som handlar om att få ut fler vuxna i våra skolor på Orust.

Det lockade 12 pensionärer som har agerat klassmormor och klassmorfar på Ängås skola, Ängås förskola och Sestervikens förskola.

”De har varit med i korridorerna, och ute på raster med elever som behöver bli sedda och bekräftade samt inne i klassrummen. En del volontärer har suttit med rena läxuppgifter och hjälpt barnen, andra har varit samtalsstöd. Det handlar om att någon annan ser och bekräftar eleverna och för volontärerna att känna en meningsfull sysselsättning. Vi tycker att det har fungerat väldigt bra!” säger Susanne Hofling, rektor 7-9 på Ängås skola och initiativtagare till projektet.

Intressant och lärorikt

Gunnar har varit klassmorfar varje måndag:

”Det har varit intressant och lärorikt att få se hur dagens skola fungerar. Barnen har varit jättefina! Väldigt trevliga!” säger han.

Lena Selander har varit klassmormor under våren och vill gärna fortsätta i höst:

”Jag är på skolan på onsdagar klockan 12-14.30 och jag tror att jag har en viss dämpande effekt på eleverna. Det bästa är att man lär sig hur både elever och skolan fungerar. Jag har fått ett väldigt trevligt bemötande och respekt av eleverna” berättar hon.

Avslutningsfika

Häromdagen var volontärerna inbjudna till avslutningsfika och fick fylla i en enkät där de besvarade frågor om hur de tycker att projektet har fungerat.

Susanne Hofling hoppas att få positivt gensvar från volontärerna så att projektet kan fortsätta till hösten. Förhoppningsvis kan det då också sprida sig till andra skolor och förskolor på Orust.

”Vi ser ju att volontärerna har fått en bra kontakt med eleverna och byggt upp en relation med dem. Det här blev mycket bättre än vad jag trodde!” säger hon.

När frågan går laget runt om vad som gjorde att de nappade på detta projekt svarar samtliga att de ville komma ut och se verkligheten med egna ögon och de tycker inte att medias negativa bild av skolan stämmer.

Är du intresserad av att vara volontär i höst?

Mejla: susanne.hofling@orust.se

Artikeln uppdaterades