Artikeln publicerades

Näringsliv och arbete

Årets feriepraktik har startat

Den 17 juni startade den första gruppen skolungdomar sin feriepraktik. Det är 35 ungdomar som kommer att ha feriepraktik i sommar.

Skriv din alt-text här

Feriepraktik riktar sig till skolungdomar 16-17 år som är folkbokförda i Orust kommun. Ungdomar i anpassad skola (särskola) kan vara 18-20 år.

Platserna finns i kommunens egna verksamheter som till exempel förskolan och äldrevården. Alla som har sökt och uppfyller kriterierna har blivit erbjuden en plats.

För de flesta ungdomar är feriepraktik en första kontakt med arbetslivet. Det är en mycket uppskattad insats som kommunen anordnar.

Ungdomarna får arbeta högst fem timmar om dagen och maximalt 75 timmar under hela perioden, som i de flesta fall är tre veckor. Ersättningen är 78 kronor per timme inklusive semesterersättning för de som är 16-17 år och 87 kronor för de som är 18-20 år.

Ett stort tack

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som tar emot feriepraktikanter i år. Ni är oerhört värdefulla och vi ser fram emot ett gott samarbete i sommar.

Artikeln uppdaterades